woensdag 28 december 2016

Sociale media gezond?

 Is het mechanisme van klikken op sociale mediabijdragen en daarmee de groei van het zelf genererende aanbod niet de digitale vorm van zoals kankercellen werken aan de afbraak van een  gezond systeem?
Bij iedere klik ,binnen bijvoorbeeld
een facebook-omgeving, geef je informatie prijs over wat je leuk vindt, afwijst, of waardoor je geraakt bent etc.
Op basis daarvan biedt Facebook je allerlei advertenties en artikelen aan die passen bij je wereldbeeld van dat moment. Je wordt dus bedient op datgene waarin je bent geïnteresseerd op basis van algoritmes. En algoritmes herkennen nooit of je per ongeluk ergens op klikt of  dat het om een bewuste keuze gaat. Andere prikkels, die je mogelijkerwijs ook eens op andere invallen zouden kunnen brengen vallen weg. Ze komen eenvoudigweg niet meer voorbij en op die manier wordt je alleen maar gevoed door meer van hetzelfde. En hoevaak raak je niet per ongeluk  een deel van je scherm aan waardoor je op onbedoelde delen van het internet terechtkomt? Elke link die je doorlust wordt wel weggeschreven als “interessegebied van dat ip-adres”. Eenmaal in een negatieve spiraal terecht gekomen (ik denk aan bijvoorbeeld radicaliserende filmpjes omdat je er bij toeval een keer per ongeluk op geklikt hebt) krijg je dus voeding van sites, bijdragen, advertenties die enkel meer van hetzelfde bieden.
Een beetje zoals kankercellen uiteindelijk de gezonde cellen in je lichaam aantasten.
Is dat niet ook een beetje wat via sociale media plaatsvindt met onze sociale hygiëne?  Let wel de non-informatie of gekleurde informatie zorgt wel voor de vorming van een  beeld van wat we voor waar houden.
Ligt daar niet toch een taak voor de overheid? Is dat niet een proces waar juist de wetgevende macht steeds achteraan dreigt te lopen. Gewoonweg omdat de technische ontwikkelingen altijd voorlopen op de wetgevers in de wereld? Ik denk aan privacywetgeving maar ook gebrek aan wetgeving op het gebied van wat mag en kan worden aangeboden?Ik zie in de sociale media ook een toenemend gebrek aan impulscontrole. Want hoe makkelijk wordt er niet oeverloos gescholden, gedreigd,getreitert met het idee in het achterhoofd dat het lekker anoniem lijkt. Daar waar eerder nog de non verbale signalen meespeelden in onze wederzijdse communicatie is tegenwoordig alles digitaal geworden en daarmee zijn al die signalen ook weggevallen. Ik vind in dit licht het toenemende gebruik en het verslavend karakter van sociale media zorgwekkend.

Ondanks de vele positieve kanten en het gemak en de kracht van sociale media mogen we hier de komende jaren echter ook nadrukkelijker rekening mee gaan houden.

zaterdag 17 december 2016

INVICTUS-by William Ernest Henley

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeoning of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find me, unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.[1]

INVICTUS by William Ernest Henley


Invictus. een hertaling door Juko de Vries

Zelfs in een nacht die mij bedekt
zwart als het zwartste zwart van pool tot pool
dank ik elke onvermoede god
voor mijn onoverwinnelijke ziel

In de wurggreep van mijn omstandigheden
krimp ik niet ineen noch schreeuw ik het uit
onder het geransel van mijn tegenslagen blijf ik wel van licht verstoken
mijn hoofd bebloed maar ben nog altijd  ongebroken

voorbij de plaats van gramschap en mijn tranen
loert enkel de verschrikking  van die schaduw nog het meest
en waar de dreiging van de jaren
mij blijvend kunnen vinden
blijf ik toch altijd onbevreesd

het maakt niet uit hoe hoog de poorten
hoe vol beschuldigingen straks de boekrol staat
ik ben en blijf de meester van mijn lot
de schipper van mijn ziel 

naast een onvermoede god.maandag 12 december 2016

Non verbaal

Ik vind wel van alles. Heb overal wel een mening over maar mis het vermogen om er iets constructiefs mee te doen. Alsof ik zaken prima kan lezen voor mijzelf en het ook nog kan begrijpen ook maar nooit in staat ben om het gelezene te reproduceren. Om het vervolgens actief te gebruiken en in te passen op een adequate manier binnen mijn eigen gedichtenspinsels.
Het lijkt ook vaak alsof mijn boosheid of verontwaardiging over zaken me beletten om helder na te blijven denken. Ik kom te hoog in mijn emoties en dat blokkeert. Ik kan dus enkel nog maar terugvallen op mijn eigen gedachten, en ze maar beter voor me houden , want zodra ik ergens mijn mond over open doe wordt ik of heel boos of ik sla volkomen onzin uit . En daarmee dien ik geen enkele zaak.

Wanneer ik er een poos in rust over kan nadenken en op papier beschrijven dat kom ik een stuk verder. Ik zou een goed boek kunnen schrijven maar er nooit over kunnen praten want ik zou waarschijnlijk het totaalconcept van mijn eigen verhaal niet eens in een keer kunnen omvatten en goed voor het voetlicht brengen. Dat zou een tot mislukken gedoemde exercitie worden.

Misschien voel ik me juist daarom wel zo thuis in de poëzie en proza wereld
Omdat ik daar in rust mijn gedachten kan ontleden en van ballast ontdoen voordat ik ze puntig neerschrijf in versregels of korte vlugschriften.

Misschien is dat wat ik zojuist heb geschreven wel de makke van de tegenwoordige digitale tijd met zijn sociale media. Het geeft namelijk enorm gemakkelijk podium voor hen die overal wel een mening over hebben (inclusief mijn persoontje)  en graag zonder werkelijk weerwoord hun gang gaan. Omdat ze anders zouden dichtklappen uit ontzag voor de betoogtrant van hun opponenten.  
Daar zit volgens mij dan ook voor een groot deel de kwade kant van sociale media. Je ziet de ander niet. Je pikt de non verbale verontwaardigde blikken of de juist bevestigende oogopslag of glimlach niet op omdat deze niet zichtbaar zijn. Terwijl bij  een discussie in een groep in een zaaltje of huiskamer of voor mijn part een cafe deze non verbale signalen direct zichtbaar zijn.

Volgens mij verliezen we als samenleving zo ook op den duur het vermogen om signalen die we zien op te blijven merken en ze op een juiste wijze te interpreteren. Zie daar de “zegening” van het digitale tijdperk. 


vrijdag 2 december 2016

Drie dagen in de diepte

drie dagen met koheleth
in de diepte
zittend naast elkaar
zwijgend peinzend over
wat we gezien hebben
onder de zon
onder de maan
onder mensen
maakt nou eenmaal sprakeloos

maandag 28 november 2016

Ieder aan het werk!

!989, een gemist concert van een van de meest legendarische en onderschatte rockartiesten uit de afgelopen
 decennia.
Te vroeg (60) ging hij van ons heen. Te weinig heb ik hem live gezien. Slechts een concert  mocht ik bijwonen tijdens Kamperland muziekfestival in 1982.  Ik was compleet verrast door zijn performance, zijn zeggingskracht en zijn persoonlijkheid.

Veel plezier met dit fragment. MUST READ,MUST HEAR!

EVERYBODY WORK


SpijkersVandaag heb ik de spijkers uit het kruis getrokken
boos als ik was om zoveel onrechtvaardigheid
want iedereen die na een schijnproces gehangen wordt
moet van ons eigen dwalen toch bevrijdt

Vandaag heb ik de farizeeërs uitgescholden
terwijl ik weet dat het totaal niet past
maar ook weet ik dat ogenschijnlijk sprekers van de waarheid
blijvend liegen met wat ze altijd voor de massa  weer verzwijgen

In een spel van zet en tegenzet
in de vrije markt van belangen
worden sans scrupules gewone mensen
als losprijs aan een kruis gehangen

Tot op deze dag is er geen bank
gestraft voor ongedekte derivaten
als dat geen zwarte witte  handel is
Ach Jezus zei het eeuwen terug al 

“Geef aan de keizer wat des keizers is.”

dinsdag 15 november 2016

Gevallen

Akkoorden,harmonie
tonen,muziek
tekst,woorden
die kunnen
troosten
proosten
feesten
beesten
moorden

wij zijn mens
wij zijn beschaafd
wij zijn op weg
doelgericht
zonder te weten waar naar toe
want
wij zijn beesten
beestachtig gaan wij met elkaar
om
en laten de ander achter
voor dood
oud vuil
of onbelangrijk

Wij zitten het liefst aan tafel 
naast  de gastheer
We zijn graag de eerste onder laatsten
maar zullen laatsten onder eersten zijn
wanneer wij niet ootmoedig 
ons  ongelijk  erkennen
zolang wij niet ootmoedig onze schuld belijden

zal niets en niemand ,zelfs geen god,
tot ons komen  en bevrijden

Eens was er een melodie
en iedereen wist nog hoe het moest
nu weet iedereen
enkel nog maar voor zichzelf
hoe het moet
volgens hem of haar
want niets is zeker
niemand heeft gelijk

Als een kompas wijzen wij
onszelf een weg
bepalen wij voor onszelf
de eigen richting
het eigen rechter spelen
is nabijer dan men denkt
en daarin schuilt
het grootst gevaar 
voor ons allen
want lang geleden zijn wij al

gevallen.

Helnaes bucht

Afgelopen zomer weer een prachtige zomerreis gemaakt naar Denemarken.
We streken neer op het eiland Funen, ook wel de tuin van Denemarken genoemd. Geen woord te veel maar voor nu even een plaatje van ons heldere ,prachtige, rustgevende uitzicht vanuit ons huisje.


FORMIDABLE


Als geen ander kan zij er met hart en ziel helemaal voor gaan.
Ben blij dat ik haar weer mag zien in het voorjaar met haar theatertour MENS in De Lampegiet in Veenendaal.

WENDEWende

Aanvang
Vr 3 mrt 2017 ⋅ 20:00

Een waar vertegenwoordigster van de muze van de uitvoerende kunsten.

Formidable door Wende Snijders

maandag 14 november 2016

Uit een passiespel

Op het ritme van de tijd
kruipt het kruis ons leven binnen
als een schandpaal voor ons leven
de manier waarop
toont het ons het wezen
van onze overleggingen
het ja dat zo vaak nee is
het nee dat eigenlijk ja is
het herhalen van een halve waarheid
want wij liegen immers nooit
van een dubbele moraal
van alles moet toch kunnen
behalve als je in de fout gaat
dan wordt iedereen
ongeacht ras geloof geaardheid
met zware spijkers tegen het kruis genageld
van ons beter weten
als een spiegel van de tijd
waarin wij leven
Alles moet kunnen
God is dood of sterker nog
bestaat niet
Geld is alles
wij zijn slechts verdienmodellen

zondag 13 november 2016

Mijn denken en mijn streven

Dat wat ik wil zeggen
ligt verstopt achter  woorden
die nooit zijn uitgesproken
verborgen in een taal
door geen oor gehoord

Want mijn hart is nooit van mij geweest
en  behoort  de Ander toe.
Mijn denken en mijn streven,
zijn sinds mijn jeugd, 
in zwijgzaamheid,
altijd in Hem gebleven.
Als schuivend venster in mijn tijd.
En laat zich keer op keer weer leiden
door Zijn grote zwijgzaamheid.

ik geef  stem aan de herinnering
ben zelf  het levende bewijs
van de liefde waaruit ik ben  ontstaan
hoe zou ik anders, eenmaal uit de hof verdreven,
ooit weer toegang krijgen
tot dit verloren paradijs?

dat wat ik wil zeggen
blijft verstopt achter mijn woorden
die nog nooit zijn uitgesproken
verborgen in de taal
Die Hij alleen al heeft gehoord.
Hij heeft zichzelf voor mij
alleen voor mij gebroken
terwijl ik voor hem alleen

als eerste ben ontspoord.

woensdag 9 november 2016

Uit mijn dagboek


ZATERDAG 5 MEI 2012 14:06
Freedom's just another word for nothing left to loose. Aldus een zinsnede uit het nummer Me and Bobby Mc Gee van Janis Joplin. (jaren '60.)
Zij was zelf al snel slachtoffer van overmatig drank- en drugsgebruik en mocht het verloop van de jaren '60-'70 niet verder meemaken. Te vroeg ontvallen en slachtoffer van haar eigen destructiviteit.

Het lied was amper 25 jaar na de tweede Wereldoorlog geschreven en neergezet in de moderne tijd uit onvrede met het establishment. Hoe snel na de wereldoorlog trad dus de onvrede al in!
Vandaag vieren we nog steeds bevrijdingsdag. Er zijn bevrijdingspodia door het hele land. Inmiddels tot goed gebruik uitgegroeid met een daggast die op drie plaatsen in het land een concert geeft vanuit het thema bevrijding vrijheid geef je door!

Wat hebben we inmiddels onderweg verloren sinds de tweede wereldoorlog? Aan beschaving,goede manieren,burgerplicht,geloof,politieke inspiraties etc. Wat hebben we aan goeds en behoudenswaardig doorgegeven aan elkaar? Ja uiteraard de vrijheid. Maar hoe wordt de vrijheid tegenwoordig ingevuld? Wat voor vrijheid bedoelen we nou eigenlijk?
Over welke vrijheid hebben we het dan? Vrijheid om te klagen , te zeuren, te zeggen wat je op je hart hebt. Vrijheid om de ander straffeloos te belasteren, weg te zetten als anders, vreemd of buitenlands?
Kortom wat bedoel jij met vrijheid en waarom geven we juist die opvatting van vrijheid zo graag door? 


Me and Bobby mc Gee van Janis Joplinwoensdag 2 november 2016

Waanzinnige beesten

Van de dieren komen wij. dichtte Frank Boeijen een aantal jaren
geleden.
Maar wat zijn wij dan eigenlijk vreemde dieren.
We voeren oorlogen omdat we van mening verschillen.
Gooien al onze steden kapot met wapens waar we aan verdienen om daarna alles weer op te bouwen.
En dan verdienen we weer aan de bouwopdrachten , de levering van grondstoffen en bouwmaterialen.
Zo houden wij mensen, of moet  ik zeggen onbegrijpelijk waanzinnige beesten, onze economieën gaande.
Maar wel ten koste van ontelbare onschuldige levens van medemensen.

maandag 31 oktober 2016

Zeg ik je...

Hoe dan
vraag ik je
wanneer toch
smeek ik je
de tijd zal het ons leren
zeg je
heb geduld mijn lief
fluister je
en ik kijk naar het nieuws
en wacht op God
verlang naar vrede
en wacht op wijsheid
die uit de mond van kinderen komt
en kus de leugenlippen van de media
nog maar eens

want het gaat niet om wat ons wordt gezegd
of omdat er wordt gelogen
dat doe wij al sinds het paradijs
nee het gaat om alles wat nooit gezegd wordt
waarover wordt gezwegen
omwille van de stemmen
omwille van het geld
omwille van belangen
wordt de waarheid ons geroofd
gouden bergen ons beloofd
maar er is geen groter leegte
in het hart van mensen
dan de schreeuw om aandacht
die wens beroemd te willen zijn
al was het maar tegen de prijs
van een wurgcontract
leeggezogen uitgebuit
lig je daarna in je eigen goot
vergeten en verloren generatie
Hoe dan
vraag je
wanneer toch
smeek je
de tijd zal het je leren

zeg ik je.De overspelige vrouw

De overspelige vrouw     Johannes 8

Hij schat de vrouw op waarde
schrijft daarom kalm haar naam
met Zijn vinger in de aarde
en blijft beschermend naast haar staan

Het vrome volk dat beter denkt te weten
klaagt haar voor haar daden aan
ze hebben weer hun wet gelezen
en haar naar het dode spoor verwezen

Hij blijft op zijn hurken zitten
schrijft met zijn vinger in het zand
“Wie van jullie zonder zonde is
kom maar hier en neem een  steen
maar als je zelf niet foutloos bent
hou dan je mond maar en ga heen

ik ben gekomen om te helen
schrijf de namen in het zand
ik zal straks voor jullie fouten sterven
en mijn bloed omhelst het land”

Wanneer het vrome volk dan is vertrokken
staat zij daar nog steeds en huilt
“Vrouw,” zegt hij, “weet dit voorgoed
er is niemand zonder zonden
er is niemand die u heeft veroordeeld
ook ik zal dat niet doen
ik kerf je naam voorgoed in deze steen
leef je leven ga in vrede

jouw tijd krijg je van Mij te leen.” 

Bonhoeffer reprise

Bonhoeffer (reprise)


Zeven dagen maar verwijderd


van bevrijding uit het kamp.


Zeven dagen maar verwijderd


van een leven na de dood,


bekent hij met zijn kerk Zijn God


en tart daarmee zijn lot.


Eerder dan de engelen reddend konden komen


waar hij in zijn cel alleen maar van kon dromen,


vond de dood hem in zijn vonnis.


Op de valreep haastig uitgesproken


als gevangene van een  verziekt systeem


maar van troostend licht toch niet verstoken


“Door goede machten trouw en stil omgeven…”


Dichtte Hij in zijn laatste uren


alle lof zijn Maker toe.


Wat als hij was blijven leven.


Wat had zijn denken over God en waarheid


ons vandaag de dag gegeven?


Zeven dagen na zijn sterven


kwamen zijn bevrijders net te laat.


“door goede machten trouw en stil omgeven…”


Ach je weet wel hoe dat gaat.


Nu lezen we zijn boeken


en wat hij destijds heeft geschreven,


over een kerk die zich bekende


tot waarheid klaarheid en vertrouwen.


Navolging gaat niet over rozen


zeker niet als je in Zijn licht gevangen bent.


zeker niet wanneer je op die Rots


je klein geloof probeert te bouwen.


Grijs

’s nachts zijn alle wolven grijsen willen dat tot elke prijsmaar al te graag zou houdenze lopen met hun ogen dicht

’s nachts zijn alle wolven grijs
iedereen is dan gelijk
iedereen is te vertrouwen
of wordt opgelicht
’s nachts zijn alle wolven grijs
en huilen dan bij volle maan
zien deze voor zonnig aan
waar zij haar licht slechts leent
’s nachts zijn alle wolven grijs
alleen het licht brengt het bewijs
zolang de zon maar over ons
wil blijven schijnen
geeft zij  kleur aan ons bestaan
maar ’s nachts zijn alle wolven grijswoensdag 26 oktober 2016

Zaligspreking


Door de z(o)on droogt de dood op en lonkt een betere wereld.
Alleen al door het werkelijk handelen in Zijn geest zorgt dat ervoor dat de wereld beter wordt.
Het uitleven van zijn geboden en ethiek brengen vrede.
Het licht een tipje van de sluier op van de komende nieuwe wereld.
Helaas geven wij mensen te makkelijk toe aan de verleidingen van ons hart ons
lichaam, onze drift tot zelfbehoud en egoïsme.
We volgen makkelijker onze eigen op voortbestaan gerichte drijfveren.
Dat gaat ook op voor de macht van het geld, het kapitalisme van het nooit genoeg en het kritiekloze geloof in een vrije markt.


dinsdag 11 oktober 2016

Het radicale midden (Hoe lang nog zwijgen.)
Het grootste deel van de Nederlandse bevolking heeft net de  secularisatie van haar eigen christelijke kerken goed en wel achter de rug en is totaal niet geïnteresseerd in de religieuze motieven van hen die nog wel ergens in geloven. Nu een oproep doen aan de moslimgemeenschap om aspecten van hun geloof beter voor het voetlicht te brengen zal weinig uithalen ben ik bang.De meeste autochtone nederlanders zijn namelijk totaal niet van plan om de huidige maatschappelijke ontwikkeling te bezien door een religieuze bril.  De vraag is zelfs :”Kunnen ze dat nog wel?” Ze hebben immers alle vormen van religiositeit al afgeschreven als achterhaalde ouderwetse sprookjes, en als bron van zoveel ellende. Dat ze daarmee de krachten van religies schromelijk onderschatten blijkt steeds weer door hoe ze consequent de maatschappelijke gebeurtenissen enkel weten te duiden vanuit een humanistisch, sociaal en politiek perspectief. De enkeling die in het openbare debat het aandurft om vanuit theologische invalshoeken te reageren wordt al snel weggelachen, weggehoond of niet serieus genomen. Terwijl naar mijn idee daar de kansen liggen op verheldering van standpunten en  vergroten van wederzijds respect. De moeite nemen om elkaars levensovertuigingen te verkennen en te onderzoeken is gewoon niet meer aanwezig in de Nederlandse samenleving. En ook die onbekendheid met elkaars levensovertuiging voedt het wederzijdse wantrouwen en houdt dat in stand.Fidan Ekiz heeft in haar Essay bij mij een snaar geraakt en roept op om tezamen de weg van het radicale midden te bewandelen om zodoende te helpen bouwen aan een sterke profilering van de zwijgende meerderheid die nog wel op een fatsoenlijke manier en beschaafd de dialoog wil blijven voeren met anders denkenden.Ze stelt terecht dat in de tijd dat haar ouders druk aan het werk waren het voor de autochtone nederlander een stuk makkelijker was om zich zogenaamd “tolerant” op te stellen. Die Tolerantie is snel verdwenen toen eenmaal bleek dat de nieuwe nederlanders eenmal besloten om voorgoed te blijven in dit prachtige land. Om bij hun kinderen te blijven, hen een goede toekomst te geven en daar heel wat voor te laten gedurende hun eigen leven.We zullen het samen moeten doen, de ruimte delen, het werk, de natuur, onze beschaving, onze cultuur. De tuin zal er alleen maar mooier en gevarieerder door worden. Wat zal het prachtig zijn als die tuin eenmaal weer in volle bloei staat en iedereen er kan komen wandelen  en genieten van wat ze te bieden heeft.
Liegen

Ik hou niet van de manier waarop zij liegt
hoe zij mij bedriegt
de waarheid altijd anders draaien
Laat haar woorden in de wind verwaaien
en op een dag weet je het zeker
Niets is wat het lijkt

en alles is zoals het is.