zondag 17 januari 2016

Ik leef in mijn tijd.


ik leef in mijn tijd
echo's van een oorlog
uit een ver verleden
klinken na in literatuur en film
hebben het heden mede gevormd
tot dat wat het nu is
ik leef in mijn tijd
en weet inmiddels dat 
de strijd nog lang niet is gestreden
ik leef immers in het heden
ik leef immers in mijn tijd

het goede en het kwade
strijden om de voorrang
in mijzelf en in de ander
wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon
het is van alle tijden
ik leef in het heden
ik leef in mijn tijd

berichten van geweld
het doden van onschuldigen
het prediken van liefde
het prediken van haat
het denken in het wij en zij
is van alle tijden
ik leef in mijn tijd

het tekenen van beelden
het ruisen van het graan
het minnen van de mensen
het bidden op de straat
het vloeken in de kerken
het is van alle tijden
ik leef in mijn tijd

het vallen in je eigen zwaard
het draaien om je eigen as
het vervallen in dezelfde fouten
het verliefd zijn op jezelf
in een schaamteloos  narcisme
'ik ben een god in mijn gedachten
op zijn minst een godenzoon'
het is van alle tijden
ik leef in mijn tijd

het graaien van de wisselaars
het koketteren aan het hof
het valse in de politiek
misleidende van retoriek
het  zuigende gechicaneer
zonder zweem van ommekeer
ik leef in mijn tijd
zie onze tijd
en weet
dat ook jou stad
niet blijvend is.


zondag 3 januari 2016

Terugblikken op 2015

Waarin...


een bed bad brood discussie tenenkrommend werd gevoerd en men het kabinet er niet op liet vallen.Waarin het vluchtelingendebat in  Nederland ontaard in een demonstratie van het failliet van onze medemenselijkheid.
Waarin Holland zich presenteert aan de wereld op zijn smalst.
Waarin een virtueel,aanstormend premier die niet fatsoenlijk kan spreken ons land straks internationaal te schande zal gaan maken wanneer hij zijn huidige opvattingen breed zal uitdragen in europa en de rest van de wereld. Ziet u het al voor u,hoe hij tijdelijk het voorzitterschap in Brussel  zal overnemen? “U kunt werkelijk het rambam krijgen allemaal zoals u hier zit.” tot zover mijn constructieve bijdrage aan het bieden van oplossingen.Waarin een wereldschokkende foto van een kleuter op het strand van Bodrum, het walhalla waar  tout Nederland heengaat om er all inclusive vakanties te vieren. Nu dus inclusief aanspoelende kleuters!Met een bezetting van een groot deel van Oekraïne waarbij aanwezigheid van Russische troepen  een publiek geheim is .

Waarin een ‘Teeven’ deal het demasqué inluidde van 3 VVD adepten!!
Waarin in de nasleep van de rapportage hierover en het schoonmaken van een shredder bleek dat ook de kamervoorzitster niet langer aan kon blijven en met droge ogen bleef beweren dat ze toch erg haar best had gedaan.

Waarin Serious request een eindbedrag van ruim 7 miljoen ophaalde voor jongeren in conflictgebieden en omdat heel holland aan het bakken is geslagen de vertrouwde appel tijdens de afsluiting van het evenement werd vervangen door een. . . cupcake!
Waarin een ontketende staatsecretaris van onderwijs op TV liet weten dat hij eigenlijk weinig tot geen Televisie kijkt maar wel zo zijn opvattingen heeft over wat kwalitatief goede Televisie behoort te zijn,welke onderdelen tot het amusement behoren, welke zaken van tv kunnen verdwijnen en welke omroepen wat wanneer hoe kunnen gaan doen. Over onderwijs zullen we het maar nooit meer hebben!
Waarin 110 journalisten zijn omgekomen in conflictgebieden.Waarin een veelvoud daarvan als nietsvermoedende burgers in conflictgebieden zijn omgekomen terwijl ze niets anders dan vrede en rustig wonen op hun verlanglijst hadden staan. Kennelijk zijn er krachten bezig die heel wat anders willen en met groot gemak voorbijgaan aan deze basale eenvoudige levenswensen van de gewone man en vrouw in de conflictgebieden.Waarin IS getrouwen Palmyra leegroofden en de door hen tot afgoderij verklaarde kunstschatten toch op de zwarte markt te koop wisten aan te bieden . You don’t practise what you preach.

Waarin heilige gebouwen uit vroeger tijden in Palmyra met de grond gelijk werden gemaakt.


Waarin de grootste geleerde op historisch gebied staande werd onthoofd omdat hij nooit zou buigen voor IS medewerkers , alleen voor zijn persoonlijke God. Het is gezien.
Waarin onze nationale hofnar enkele keren verstek moest laten gaan en voorstellingen moest afgelasten. Een stevige operatie moest ondergaan en we hem allemaal het beste wensen,beterschap en snel herstel.


Waarin de lichtstad van europa op 13 november van haar licht werd beroofd door ‘aanbidders’ van een halve maan terwijl rode kruis medewerkers haastig probeerden te redden wat er nog te redden viel. De gevolgen zijn ondertussen wereldwijd bekend. De kleuren van de nationale vlag intussen ook. 


Zo maar een greep uit wat er in 2015 allemaal bij mij langskwam, me in mijn hoofd vastzette, beelden op mijn netvlies die nooit meer zullen verdwijnen,ideeën die voorgoed in mijn geest verankerd liggen.