dinsdag 9 oktober 2018

psalm 90
Vandaag hang ik nog fier de frisse grasspriet uit
morgen ben ik verdord tot hooi
hoe korte tijd mij ook hier wordt gegeven
hoe mooi is en blijft toch dit leven

ps 90 5-6  “U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet en ’s avonds verwelkt en verdort.”