maandag 20 februari 2017

Geld zij met ons


“Geld zij met ons”
zegt de rijke.
“Hoeveel heb je?”
vraagt de arme.
“Meer dan genoeg.”
zegt de rijke.
“Heb je zorgen?”
vraagt de arme.
“Meer dan me lief is.”
zegt de rijke.
“Heb jij zorgen?”
vraagt de rijke.
“Meer dan genoeg.”
zegt de arme.
“Maar onbelast,
onvermogend
bovendien . . . ik ben gezond!”
“Kijk daar komt de rabbi,
zou hij rijk zijn?”
zegt de arme.
“Weet ik niet,
vraag het hem.”
zegt de rijke.
En de rabbi zegt tegen de rijke
“Geef alles wat je hebt
aan de armen en
God zij met u!”
Vrij naar Handelingen 20 vers 35
Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”


dinsdag 7 februari 2017

Henoch

Mijn gebeden hebben geen  einde of begin.
Ze komen en ze gaan...tussen al mijn  zinnen in.

De loop der dingen

De loop der dingen is bepaald
Het heeft geen zin je te verzetten
Maar je creativiteit kan je eigen  neergang
in de loop der dingen wel beletten.