zaterdag 27 februari 2016

De vermarkting van onze samenleving

Alles in onze moderne samenleving wordt 'vermarkt'
Mammon regeert
De zorg is vermarkt
Het verwekken van kinderen wordt straks ook nog vermarkt, de sex is het al van oudsher. 
Kinderopvang is vermarkt
Onderwijs is vermarkt
Openbaar vervoer is vermarkt
Mantelzorg is vermarkt zelfs in familiekring wordt onderling geboden hulp niet als menselijk vanzelfsprekend gezien maar als een dienst waarmee je geld kunt  verdienen . Vermarkt dus. 
In elk geval zorgt liberaal beleid voor de juiste impulsen daartoe. Daar zijn ze trots op ook.
Ik zag laatst in een boekwinkel cadeaus om meesters en juffen te bedanken ringbanden mokken notitieboekjes potten drop om meester of juf te bedanken.
Het bedanken is dus ook al vermarkt.

Voor wat hoort wat is het credo want
Mammon regeert
Een doodnormaal dank je wel ik hoef er niks voor te hebben bestaat al lang  niet meer want...
Mammon regeert
Het neo liberalisme haalt het slechtste in de mens naar boven want
Mammon regeert
Meer, steeds maar meer,  met een economische wetmatigheid als 1 en 1 is twee..
Want...
Mammon regeert
De grenzeloze hebzucht van speculanten is onverzadigbaar
Want mammon regeert
De discipelen van het grote geld,  de grote graaiers op de beurzen van  Wallstreet Tokyo Hongkong Londen,Amsterdam.  De bonusjagers ...zij geven nooit op, hun hand is nooit gevuld, hun vermogens altijd te klein want ze zijn vergiftigd door   groei
Want mammon regeert


Het werkelijk sociale in de mens sterft langzaam af in onze samenleving want
Mammon regeert
Een economie van het genoeg past hier niet want mammon regeert
Winst is hier de motor van ethiek
En werkelijke ethiek valt weg tegen de rampzalige wisselkoersen van de euro’s en  dollars en vooral tegen de hebzucht van de homo economicus.
Want
De markt regeert
Daar waar een kind als economisch potentieel wordt gezien
en wordt omgezet  in cijferreeksen  in de begroting van regeringen en statistieken , wordt het direct van zijn menselijkheid ontdaan en 
verdwijnt een sociaal  menselijke benadering van de pedagogische taak van de leerkracht.
We moeten hoger verder meer en vooral wereldwijd mee in de pisa top vijf! 
Geef me drie redenen waarom!
Want mammon regeert
Daar waar het  een samenleving ontbreekt aan visie op wat we als algemeen menselijk en sociaal beschouwen worden rijken rijker en neemt de armoe toe, verwordt een samenleving tot een berekenende moloch die niet langer kijkt op een persoon meer of minder. Iedereen is vervangbaar, zonder jou gaat het wel verder. Ben je te oud, ben je te duur. Ben je te jong  heb je onvoldoende ervaring dan is je  prijs /kwaliteit verhouding  ongunstig. Helaas.

Die Jezus heeft niet voor niets de tempelwisselaars eruit gesmeten.
Trouwens wat hij te vertellen had over medemenselijkheid enzo was niet eens zo gek. 
Er zijn tien geboden
ooit bedacht
vervul de eerste twee
en je vervult die andere acht.
Ieder aan het werk!
Ieder aan het werk!
maar niet tegen elke prijs!woensdag 3 februari 2016

Langste reis.

ik heb mijn langste reis al lang gemaakt
hier van binnen
sinds mijn vijfde weet ik al
ik ben niet wat ik ben
ik weet niet wat ik zijn moet
anders dan wat anderen van me vragen
ben ik op weg naar wie of wat ik worden wil
ik weet niet hoe het worden zal 
en of het goed zal gaan
een ding weet ik echter wel
ik kom er aan, ik kom eraan


Hoe ?

Hoe dan
vraag ik je
wanneer toch
smeek ik je
de tijd zal het ons leren
zeg je
heb geduld mijn lief
fluister je
en ik kijk naar het nieuws
en wacht op God
verlang naar vrede
en wacht op wijsheid
die uit de mond van kinderen komt
en kus de leugenlippen van de media
nog maar eens

want het gaat niet om wat ons wordt gezegd
of omdat er wordt gelogen
dat doen wij al sinds het paradijs
nee het gaat om alles wat nooit gezegd wordt
waarover wordt gezwegen
omwille van de stemmen
omwille van het geld
omwille van belangen
wordt de waarheid ons geroofd
gouden bergen ons beloofd
maar er is geen groter leegte
in het hart van mensen
dan de schreeuw om aandacht
die wens beroemd te willen zijn
al was het maar tegen de prijs
van een wurgcontract
leeggezogen uitgebuit
lig je daarna in je eigen goot
vergeten en verloren generatie
Hoe dan
vraag je
wanneer toch
smeek je
de tijd zal het je leren

zeg ik je.