maandag 31 oktober 2016

Zeg ik je...

Hoe dan
vraag ik je
wanneer toch
smeek ik je
de tijd zal het ons leren
zeg je
heb geduld mijn lief
fluister je
en ik kijk naar het nieuws
en wacht op God
verlang naar vrede
en wacht op wijsheid
die uit de mond van kinderen komt
en kus de leugenlippen van de media
nog maar eens

want het gaat niet om wat ons wordt gezegd
of omdat er wordt gelogen
dat doe wij al sinds het paradijs
nee het gaat om alles wat nooit gezegd wordt
waarover wordt gezwegen
omwille van de stemmen
omwille van het geld
omwille van belangen
wordt de waarheid ons geroofd
gouden bergen ons beloofd
maar er is geen groter leegte
in het hart van mensen
dan de schreeuw om aandacht
die wens beroemd te willen zijn
al was het maar tegen de prijs
van een wurgcontract
leeggezogen uitgebuit
lig je daarna in je eigen goot
vergeten en verloren generatie
Hoe dan
vraag je
wanneer toch
smeek je
de tijd zal het je leren

zeg ik je.De overspelige vrouw

De overspelige vrouw     Johannes 8

Hij schat de vrouw op waarde
schrijft daarom kalm haar naam
met Zijn vinger in de aarde
en blijft beschermend naast haar staan

Het vrome volk dat beter denkt te weten
klaagt haar voor haar daden aan
ze hebben weer hun wet gelezen
en haar naar het dode spoor verwezen

Hij blijft op zijn hurken zitten
schrijft met zijn vinger in het zand
“Wie van jullie zonder zonde is
kom maar hier en neem een  steen
maar als je zelf niet foutloos bent
hou dan je mond maar en ga heen

ik ben gekomen om te helen
schrijf de namen in het zand
ik zal straks voor jullie fouten sterven
en mijn bloed omhelst het land”

Wanneer het vrome volk dan is vertrokken
staat zij daar nog steeds en huilt
“Vrouw,” zegt hij, “weet dit voorgoed
er is niemand zonder zonden
er is niemand die u heeft veroordeeld
ook ik zal dat niet doen
ik kerf je naam voorgoed in deze steen
leef je leven ga in vrede

jouw tijd krijg je van Mij te leen.” 

Bonhoeffer reprise

Bonhoeffer (reprise)


Zeven dagen maar verwijderd


van bevrijding uit het kamp.


Zeven dagen maar verwijderd


van een leven na de dood,


bekent hij met zijn kerk Zijn God


en tart daarmee zijn lot.


Eerder dan de engelen reddend konden komen


waar hij in zijn cel alleen maar van kon dromen,


vond de dood hem in zijn vonnis.


Op de valreep haastig uitgesproken


als gevangene van een  verziekt systeem


maar van troostend licht toch niet verstoken


“Door goede machten trouw en stil omgeven…”


Dichtte Hij in zijn laatste uren


alle lof zijn Maker toe.


Wat als hij was blijven leven.


Wat had zijn denken over God en waarheid


ons vandaag de dag gegeven?


Zeven dagen na zijn sterven


kwamen zijn bevrijders net te laat.


“door goede machten trouw en stil omgeven…”


Ach je weet wel hoe dat gaat.


Nu lezen we zijn boeken


en wat hij destijds heeft geschreven,


over een kerk die zich bekende


tot waarheid klaarheid en vertrouwen.


Navolging gaat niet over rozen


zeker niet als je in Zijn licht gevangen bent.


zeker niet wanneer je op die Rots


je klein geloof probeert te bouwen.


Grijs

’s nachts zijn alle wolven grijsen willen dat tot elke prijsmaar al te graag zou houdenze lopen met hun ogen dicht

’s nachts zijn alle wolven grijs
iedereen is dan gelijk
iedereen is te vertrouwen
of wordt opgelicht
’s nachts zijn alle wolven grijs
en huilen dan bij volle maan
zien deze voor zonnig aan
waar zij haar licht slechts leent
’s nachts zijn alle wolven grijs
alleen het licht brengt het bewijs
zolang de zon maar over ons
wil blijven schijnen
geeft zij  kleur aan ons bestaan
maar ’s nachts zijn alle wolven grijswoensdag 26 oktober 2016

Zaligspreking


Door de z(o)on droogt de dood op en lonkt een betere wereld.
Alleen al door het werkelijk handelen in Zijn geest zorgt dat ervoor dat de wereld beter wordt.
Het uitleven van zijn geboden en ethiek brengen vrede.
Het licht een tipje van de sluier op van de komende nieuwe wereld.
Helaas geven wij mensen te makkelijk toe aan de verleidingen van ons hart ons
lichaam, onze drift tot zelfbehoud en egoïsme.
We volgen makkelijker onze eigen op voortbestaan gerichte drijfveren.
Dat gaat ook op voor de macht van het geld, het kapitalisme van het nooit genoeg en het kritiekloze geloof in een vrije markt.


dinsdag 11 oktober 2016

Het radicale midden (Hoe lang nog zwijgen.)
Het grootste deel van de Nederlandse bevolking heeft net de  secularisatie van haar eigen christelijke kerken goed en wel achter de rug en is totaal niet ge├»nteresseerd in de religieuze motieven van hen die nog wel ergens in geloven. Nu een oproep doen aan de moslimgemeenschap om aspecten van hun geloof beter voor het voetlicht te brengen zal weinig uithalen ben ik bang.De meeste autochtone nederlanders zijn namelijk totaal niet van plan om de huidige maatschappelijke ontwikkeling te bezien door een religieuze bril.  De vraag is zelfs :”Kunnen ze dat nog wel?” Ze hebben immers alle vormen van religiositeit al afgeschreven als achterhaalde ouderwetse sprookjes, en als bron van zoveel ellende. Dat ze daarmee de krachten van religies schromelijk onderschatten blijkt steeds weer door hoe ze consequent de maatschappelijke gebeurtenissen enkel weten te duiden vanuit een humanistisch, sociaal en politiek perspectief. De enkeling die in het openbare debat het aandurft om vanuit theologische invalshoeken te reageren wordt al snel weggelachen, weggehoond of niet serieus genomen. Terwijl naar mijn idee daar de kansen liggen op verheldering van standpunten en  vergroten van wederzijds respect. De moeite nemen om elkaars levensovertuigingen te verkennen en te onderzoeken is gewoon niet meer aanwezig in de Nederlandse samenleving. En ook die onbekendheid met elkaars levensovertuiging voedt het wederzijdse wantrouwen en houdt dat in stand.Fidan Ekiz heeft in haar Essay bij mij een snaar geraakt en roept op om tezamen de weg van het radicale midden te bewandelen om zodoende te helpen bouwen aan een sterke profilering van de zwijgende meerderheid die nog wel op een fatsoenlijke manier en beschaafd de dialoog wil blijven voeren met anders denkenden.Ze stelt terecht dat in de tijd dat haar ouders druk aan het werk waren het voor de autochtone nederlander een stuk makkelijker was om zich zogenaamd “tolerant” op te stellen. Die Tolerantie is snel verdwenen toen eenmaal bleek dat de nieuwe nederlanders eenmal besloten om voorgoed te blijven in dit prachtige land. Om bij hun kinderen te blijven, hen een goede toekomst te geven en daar heel wat voor te laten gedurende hun eigen leven.We zullen het samen moeten doen, de ruimte delen, het werk, de natuur, onze beschaving, onze cultuur. De tuin zal er alleen maar mooier en gevarieerder door worden. Wat zal het prachtig zijn als die tuin eenmaal weer in volle bloei staat en iedereen er kan komen wandelen  en genieten van wat ze te bieden heeft.
Liegen

Ik hou niet van de manier waarop zij liegt
hoe zij mij bedriegt
de waarheid altijd anders draaien
Laat haar woorden in de wind verwaaien
en op een dag weet je het zeker
Niets is wat het lijkt

en alles is zoals het is.