zaterdag 18 augustus 2018

Maria heeft een heel klein lam.

Maria heeft een heel klein Lam
en het volgt haar overal
waar zij loopt loopt hij
want zo jong en kwetsbaar nog
is hij in haar nabijheid  vrij

Maria loopt van hot naar her
en het lam vraagt haar herhaaldelijk
is ’t nog ver
tot hij ineens een eigen weg inslaat
en bij de tempel stopt
en er te spreken gaat


daar zijn de dominees en schriftgeleerden
stomverbaasd
over de dingen die Hij zegt
over Zijn vader in de hemel  en hun God
ze vinden eigenlijk dat het niet mag
maar het kleine Lam spreekt nu al met gezag


Maria had een heel klein Lam
dat later alles tot zich nam
haar pijn haar vragen en haar last
hij vraagt zelfs aan een ander
zorg dat jij goed op haar past
dan zegt het Lam het is volbracht
en midden op de dag wordt alles donker
scheurt het voorhang dwars doormidden
gaan er graven open
zie ik opgestane doden bidden


Ik geloof de overwinning
overwinning van dit Lam
waar ik loop gaat Hij met mij
zo broos en kwetsbaar mens als ik
in Zijn nabijheid blijf ik vrij

zelfs in de zwartste nacht
zie ik waar ‘k mijn voet moet zetten

ik hoef enkel maar op het Lam te blijven letten.
maandag 13 augustus 2018

Ik twijfel, dus ik besta.


Descartes zei het al eerder. ‘Ik denk dus ik besta.” Met Kierkegaard kwam iets soortgelijks :”Ik twijfel dus ik besta.” Over de vertwijfeling. Ik vraag dus ik besta want twijfelen is de vraag blijvend durven stellen. Niets is zeker tot het moment daar is dat jij , en jij alleen besluit dat het voor jou waarheid is waarvoor jij wilt leven en sterven. Kierkegaard stenen in Gilleleje laat het goed aan ons zien daar op de duin langs de zee met uitzicht over het water. Hij bedacht het volgende:”‘Wat is waarheid anders dan leven voor een idee.’ Kierkegaard schreef dit dus in Gilleleje, in 1835. 22 jaar oud.Het zwijgzame middenHet zwijgzame midden zal eerdaags de stem verheffen.
 Eindelijk de nuance verkondigen 
de waarheid samen maken, 
de werkelijkheid samen zijn 
en een samenleving scheppen waar het goed samenleven is. 
Jij doet jouw ding ik het mijne 
en wat ons bind zijn de afspraken in dit land, 
de wetten die hier gelden de vrijheid hier bevochten, 
al sinds eeuwen 
de bruggen die we bouwen zullen krachtig zijn 
om iedereen te dragen 
naar de overkant 
naar de ander 
in een ander licht…. 
wij zijn allen mensen voor Zijn aangezicht