woensdag 10 mei 2017

Zon, maan en ster.

Alles in onze moderne samenleving wordt 'vermarkt'
Want. . . Markt regeert
De zorg is ‘vermarkt’.
Het verwekken van kinderen wordt straks ook nog ‘vermarkt’.
Kinderopvang is al ‘vermarkt’
Onderwijs is bijna geheel ‘vermarkt’.
Openbaar vervoer is ‘vermarkt’ en kijk wat ons dat heeft gebracht!
Mantelzorg is ‘vermarkt’ zelfs in familiekring wordt onderling geboden hulp niet altijd meer als menselijk vanzelfsprekend gezien maar als een dienst waarmee je geld kunt  verdienen . ‘Vermarkt’ dus!


Ik zag laatst in een boekwinkel cadeaus liggen  om meesters en juffen te bedanken voor hun goede zorgen die ze aan de kinderen hebben besteedt. Te koop voor elke ouder die graag de meester of juf willen bedanken. Zo zag ik, ringbanden mokken notitieboekjes potten drop allerlei prullaria  om meester of juf te bedanken. Het neemt je veel werk uit handen, even naar de winkel voor een bedankje.
Zelfs het dank je wel zeggen wordt hier dus ‘vermarkt’.
Ik zou haast geneigd zijn te zeggen Nee dank je wel.

Voor wat hoort wat is het credo . Tegenover elke ‘vriendendienst” staat wel een tegenprestatie want. . . Markt regeert
Een doodnormaal : “ik hoef er niks voor te hebben”  bestaat niet meer want. . . Markt regeert.
De grootste exponent van de markt regeert is toch wel het neo liberalisme dat wereldwijd de politiek in zijn greep heeft gekregen . Kijkend naar  het huidige Nederlandse politieke krachtenveld zie ik de nare gevolgen ervan.
Het neo liberalisme haalt het slechtste in de mens naar boven 
want. . . .Markt regeert.
Meer...,groei, marktwerking, steeds maar meer met een economische wetmatigheid als halve waarheid of misschien juist wel als hele leugen die we gewoonweg niet meer zien.
Want. . . Markt regeert
De grenzeloze hebzucht van speculanten is onverzadigbaar
Want . . . markt regeert.
De discipelen van het grote geld, de grote graaiers op de beurzen van Wallstreet New York, Tokyo ,Amsterdam, London ,  Parijs en Hongkong De bonusjagers zij geven nooit op hun hand is nooit gevuld hun vermogens zijn altijd te klein want ze zijn vergiftigd door   groei
Want  . . . . markt regeert. De banken zijn gered door de belastingbetalers. De bonuscultuur is mondjesmaat aangepakt en diegenen die werkelijk verantwoordelijk zijn voor de financiële bijna rampen zijn eigenlijk vrijuit gegaan.


Het werkelijk sociale in de mens sterft langzaam af in onze samenleving want. . . Mammon regeert
Een economie van het genoeg past hier niet want. . . . mammon regeert.
Winst is hier de motor van ethiek, de drijfveer van politieke keuzes.
En werkelijke ethiek valt weg tegen de rampzalige wisselkoersen van de euro’s en  dollars en vooral tegen de hebzucht van de homo economicus
Want. . .
De markt regeert

Daar waar een kind als economisch potentieel wordt gezien
En omgezet  in   cijfers in de begroting van regeringen en statistieken komt wordt het van zijn menselijkheid ontdaan en 
verdwijnt een sociaal  menselijke benadering van de pedagogische taak van de leerkracht. De vorming tot goed en volwaardig  burger staat niet meer centraal maar wat de “opbrengsten” zijn , vaak nog afgezet tegen wat er in beginsel aan kapitaal wordt ingestopt. Maar ik kan nergens een onderzoek vinden dat zich richt op de vraag: De uitval die deze insteek creëert wat kost die eigenlijk?
We moeten hoger, verder, meer en vooral wereldwijd mee in de P.I.S.A top vijf! Geef me drie redenen waarom!
Want . . . mammon regeert
Daar waar het  een samenleving ontbreekt aan visie op wat we als algemeen menselijk en sociaal beschouwen worden rijken rijker en neemt de armoe toe en worden kinderen letterlijk het kind van de rekening. Onze samenleving raakt verdeeld in drie niveaus, zon, maan en ster en dat begint al in het onderwijs.

De “have nots” moeten lenen voor hun studies terwijl de kinderen van  “haves”  al direct een schuldvrije voorsprong hebben, nog even afgezien van hun “kruiwagens” op de juiste plek in het netwerk van hun ouders. Geen opmerkingen:

Een reactie posten