zondag 17 januari 2016

Ik leef in mijn tijd.


ik leef in mijn tijd
echo's van een oorlog
uit een ver verleden
klinken na in literatuur en film
hebben het heden mede gevormd
tot dat wat het nu is
ik leef in mijn tijd
en weet inmiddels dat 
de strijd nog lang niet is gestreden
ik leef immers in het heden
ik leef immers in mijn tijd

het goede en het kwade
strijden om de voorrang
in mijzelf en in de ander
wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon
het is van alle tijden
ik leef in het heden
ik leef in mijn tijd

berichten van geweld
het doden van onschuldigen
het prediken van liefde
het prediken van haat
het denken in het wij en zij
is van alle tijden
ik leef in mijn tijd

het tekenen van beelden
het ruisen van het graan
het minnen van de mensen
het bidden op de straat
het vloeken in de kerken
het is van alle tijden
ik leef in mijn tijd

het vallen in je eigen zwaard
het draaien om je eigen as
het vervallen in dezelfde fouten
het verliefd zijn op jezelf
in een schaamteloos  narcisme
'ik ben een god in mijn gedachten
op zijn minst een godenzoon'
het is van alle tijden
ik leef in mijn tijd

het graaien van de wisselaars
het koketteren aan het hof
het valse in de politiek
misleidende van retoriek
het  zuigende gechicaneer
zonder zweem van ommekeer
ik leef in mijn tijd
zie onze tijd
en weet
dat ook jou stad
niet blijvend is.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten